Черната кула

Всичко започна с открадването на златното кълбо, което защитаваше Запада от злия бог Торак. Отначало Гарион беше обикновено момче. Внезапно той откри, че леля му е магьосница, а дядо му — Вечния човек. По време на дългото пътуване за връщане на кълбото Гарион откри изумен, че той самият също е магьосник.

Сега, най-после, кълбото беше върнато и пътуването приближаваше към своя край. Разбира се, пътешествениците щяха да се сблъскат с още много врагове. Трябваше да стигнат с кълбото да Рива преди големия прилив. След всичко това Гарион е убеден, че ролята му в тези велики събития ще приключи.

Но пророчеството пазеше още изненади за Гарион и за малката принцеса Се’Недра.

Теги: 
X